Проекти

2010
Сервисен центар Мотоцентар Визбегово
2015
Производствен погон и дирекција Ферал
2014
Бензинска пумпа Лукоил - Влае
2016
Ариље метал дирекција и магацин
2016
Деловни канцеларии Персонал Програмер - Влае
2017
Управна зграда Водовод