Проекти

2016
Хотел Мериот
2008
Регионален Катастар Скопје
2014
Деловна зграда Министерство за Финансии
2017
Хотел Панорамика
2015
Деловна зграда Министрество за транспорт и врски
2013
Деловна зграда дирекција АД Осигурителна Полиса