Проекти

2011
Сервисен центар Stop and Go
2015
Деловни канцеларии Сивус
2011
Кинг Бургер - Тетово
2017
Царина граничен премин Табановце
2016
Деловни канцеларии Персонал Програмер - Влае
2015
Делвни канцеларии Бритиш Американ Тобако