Проекти

2009
Прозиводствен погон дирекција Прототип
2016
Сервисен центар Мотоцентар Прилеп
2015
Сервисен центар дирекција Мотоцентар - Кисела Вода
2015
Автобуска Станица Прилеп
2011
Магацин и дирекција Медикус Хелп
2017
Производствен погон Делфи - ТИРЗ