Компјутерски системи и сервери

Подесување на услуги на мрежа базирани на Windows и Linux (DHCP, DNS, VPN, WEB, MAIL, FTP сервери, поставување на Active Directory. Договори за тековна поддршка и одржување на компјутерски системи.

Компјутерски мрежи

Напредни активни менаџирани безжични и жичани мрежни решенија. Напредни подесување на мрежна опрема и услуги на мрежа (UTM/Firewall, QoS, IPTV, напредно рутирање и дијагностика на комплексни мрежи)

Дата центри

Консалтинг, изведба и планирање на дата центри и систем сали. Пре-аранжирање и пребележење на каблирање и поврзувања на постечки комуникациски ормари и пасивна мрежна опрема.

NAS и Бекап решенија

Автоматизирани бекап решенија синхронизација. NAS решенија базирани на Linux и Windows, решенија за зачувување на Off-site надворешни Cloud дата центри. Disaster Recovery решенија.

Евиденција на работно време

Системи за контрола на пристап и евиденција на работно време. Извештаи и евиденција, бесплатен софтер на македонски јазик. Високо ниво на безбедност..

Видео надзор

Системи за видео и аудио надзор и снимање. Најновите IP и Дигитални системи. Високо квалитетни камери и рекордери со HD и 4К резолуција.

Детекција на пожар

Системи за детекција и дојава на чад, CO, LPG и останати опасни гасови. Врвна безбедност, лиценца за изведба и проверка на електронски ПП системи.

Централен разглас и аудио

Системи за централизиран, интегриран систем за разглас и јавна дојава. Управување со повеќе зони, интеграција со ПП систем, амбиентално аудио.

Алармни Системи

Системи за детекција и дојава на упад и провала. Жичани и безжични системи, можност за дојава на телефонски број и поврзување со дојава до агенции за физичко обезбедување.

Домофони

Системи за аудио и видео домофонија. Решенија за големи згради и деловни решенија со интеграција со телефонска централа и останати системи.

Структурно каблирање

Планирање и изведба на структурно каблирање со бакар или оптика за деловни и стамбени објекти. Проверка на инсталација со мерни инструменти. Сертификација на линкови.

Телефонски Централи

VoIP телефонски централи ги вклучуваат најновите технолошки карактеристики голем број на екстензии, говорно сандаче. SIM картици, интеграција со системи.

Наши клиенти